Goede Doel 2020

Lions Club Huizen steunt Woongroep Huizermaatjes

De opbrengst van de wijnverkoop gaat dit jaar naar Stichting Woongroep Huizer-maatjes te Huizen.

Stichting Woongroep Huizer-maatjes is een ouderinitiatief voor een nog te realiseren woonvorm met 24-uurs begeleiding, voor een groep van 18 jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Op 18 februari 2016 is hiervoor de Stichting Woongroep Huizer-maatjes opgericht.

Het bestuur en initiatiefnemers, verwachten dat deze manier van wonen structuur zal bieden, de zelfstandigheid van de bewoners zal vergroten en vereenzaming zal tegengaan. Daarnaast biedt het ouders (vertegenwoordigers) de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier betrokken te blijven bij de zorg voor hun kind.

Wij zullen er alles aan doen om niet alleen een huis te realiseren, maar vooral een thuis; een veilige plek waar onze kinderen zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontplooien en waar zij saamhorigheid en gezelligheid mogen ervaren.

Aan de Trekkerweg in Huizen is een geschikte locatie gevonden. Afgelopen mei is gestart met de bouw.

Planning is dat rond de zomer van 2021 de woongroep gerealiseerd is.

Lions Club Huizen vindt dit een geweldig lokaal initiatief en voor 2020 zal de opbrengst van de jaarlijkse wijnactie worden gedoneerd aan de Stichting Huizer-maatjes. 

Het uiteindelijke bedrag zal worden aangewend voor de inrichting van "een belevenistuin" met o.a. een waterelement en beplantingsbakken en voor de aanschaf van 2 eettafels voor in de eetkamer waaraan gezamelijk de maaltijd kan worden genoten.

 

http://huizer-maatjes.nl/doneren