Goede Doel 2022

 

Een jeu de boulesbaan voor Woongroep Huizer-maatjes

Op 1 september 2021 werd Woongroep Huizer-maatjes een feit. Achttien jongeren gingen op de Trekkerweg 1 in Huizen wonen. Woongroep Huizer-maatjes is een kleinschalige woonvorm met 24-uurs zorg voor 18 jongeren met een verstandelijke beperking. Het initiatief voor Woongroep Huizer-maatjes is genomen door ouders die voor hun kinderen een woonvorm wilden realiseren in Huizen.

Het initiatief verwacht dat deze manier van wonen structuur zal bieden, de zelfstandigheid van de bewoners zal vergroten en vereenzaming zal tegengaan. Daarnaast biedt het ouders (vertegenwoordigers) de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier betrokken te blijven bij de zorg voor hun kind. Er wordt alles aan gedaan doen om niet alleen een huis te realiseren, maar vooral een thuis; een veilige plek waar onze kinderen zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontplooien en waar zij saamhorigheid en gezelligheid mogen ervaren.

Een belangrijk onderdeel daarbij is de betrokkenheid bij de buurt. Een goede buur is belangrijk en de Huizer-maatjes willen een volwaardig deel uitmaken van de buurt. Daarom willen de Huizer-maatjes een jeu de boulesbaan aanleggen aan de voorkant van het gebouw op de Trekkerweg; een leuke plek voor contact op een ‘speelse’ manier. Om dit te realiseren zullen de Lions Huizen hun wijnactie dit jaar volledig wijden aan de aanleg van deze jeu de boulesbaan.